הצג מחירון חודשי

מחירון זברה

שנתי
 • כרטיסי לקוחות
 • משימות, אירועים
 • התממשקות למייל
 • לוח מחוונים
 • יומן פגישות + שיתוף יומנים
 • ייבוא /ייצוא קבצי אקסל
 • קריאות שירות
 • קבלת נתונים מדפי נחיתה
 • ממשק TM למוקדים
 • אחסון מסמכים
 • מסמכים חשבונאי (כמות חודשית)
 • מודול מנויים והוראות קבע ומס"ב
 • התממשקות למרכזיית VOIP
 • סליקת אשראי
 • ייצוא פקודות יומן
 • ניהול מלאי
 • שעון נוכחות
 • הנהלת חשבונות מלאה (דו צדדית)

Starter

1160לשנה
 • 5,000
 • ללא הגבלה
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • 2GB
 • 100

Professional

2,760לשנה
 • 20,000
 • ללא הגבלה
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • 10GB
 • 1,000
 • V
 • V
 • V
 • V

Enterprise

5760לשנה
 • 100,000
 • ללא הגבלה
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • 60GB
 • ללא הגבלה
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • משתמש נוסף: 1160 ₪ תשלום שנתי

 • 10,000 כרטיסי לקוח: 350 ₪ תשלום שנתי

 • 50,000 כרטיסי לקוח: 700 ₪ תשלום שנתי

 • 500 מסמכים חשבונאיים נוספים בחודש: 400 ₪ תשלום שנתי

 • 1,000 מסמכים חשבונאיים נוספים בחודש: 750 ₪ תשלום שנתי