מהיום תוכלו לגורם לסטאטוס להשתנות באופן אוטומטי לסטטוס אחר.

לדוגמא, לקוח בשירות שנתי נמצא בסטאטוס "לקוח פעיל" ולאחר שנה מיום הכניסה לסטטוס, ישתנה באופן אוטומטי הסטטוס ל"לקוח לא בשירות".

מדריך הגדרת תזמון סטטוסים

המטרה היא לגרום לכך שבעת בחירת סטטוס מסוים יקבע תאריך עתידי בשדה מסוג תאריך.

לאחר מכן נוכל להחליט אם לשנות את המיקוד לסטטוס אחר בעת הגעת המועד.

בדוג' ניתן לראות כי בעת בחירת סטטוס מסוג "לקוח בשירות שנתי" קובע לשדה "תאריך סיום שירות" את התאריך של היום + 12 חודשים.

1

 

 

 

 

 

ובנוסף לכך, בעת הגעת המועד (20/10/2015) משתנה המיקוד "סטטוס ליד" לסטטוס "שירות שנתי הסתיים".

2

 

 

 

 

 

 

 

איך מבצעים זאת?

הפעולה מתחלקת ל-2 שלבים עקריים.

שלב ראשון – סטטוס מעדכן שדה מסוג תאריך

1. נכנסים לתחזוקת מערכת -> עריכת מיקודים.

2. בוחרים את סוג הכרטיס בו קיים המיקוד הרצוי.

3

 

 

 

 

3. בוחרים את המיקוד הרצוי.

4. בוחרים את הסטטוס שיגרום לשינוי התאריך.

5. לוחצים על "קשר סטאטוס לשדה".

6. לוחצים על "קשר שדה חדש".

7. בוחרים שדה מסוג תאריך אותו יצרנו קודם לכן. לשדה זה יוכנס תאריך מתוזמן.

4

 

 

 

 

 

8. בוחרים מה יהיה התזמון שיוכנס לשדה בעת בחירת הסטטוס.

9. לוחצים על "עדכן".

5

 

 

 

שלב שני – עדכון סטטוס בעת הגעת המועד

1. נכנסים להגדרות מתקדמות -> הגדרת שדות.

2. נגשים לשדה מסוג תאריך אותו הגדרנו שמקבל את התאריך האוטומטי.

6

 

 

 

 

3. לוחצים על "הגדרת שינויי סטטוסים".

7

 

 

 

4. לוחצים על "הוסף סטטוס".

5. בוחרים את המיקוד ולאחר מכן את הסטטוס שישתנה בעת הגעת התאריך הרצוי.

8

 

 

 

 

6. לוחצים על "בצע".

בהצלחה!

בכל שאלה או בעיה, צוות התמיכה ישמח לעזור.